KORONAWIRUS SARS-CoV-2

  Schemat postępowania w Przychodni Lekarskiej PANACEUM w Świdnicy.

  Informujemy, że w związku z zakażeniami koronawirusem SARS-CoV-2, w przychodni lekarskiej zostały wprowadzone teleporady.

 Teleporada udzielana jest każdemu pacjentowi zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza.

 Tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent zostaje  umówiony na konkretną godzinę do lekarza.

 Teleporady mają na celu zminimalizowanie do maksimum rozprzestrzenianie się infekcji pomiędzy pacjentami.

  Każdy pacjent manifestujący objawy ostrej infekcji dróg oddechowych (gorączka >38ºC wraz z kaszlem, dusznością i problemami z oddychaniem) powinien bezzwłocznie powiadomić telefonicznie

 stację sanitarno-epidemiologiczną:

 tel. 507 055 962

 lub

 zgłosić się do oddziału zakaźnego

 tel. 68 329 64 78

 tel. 68 329 64 81

 lub

 numer alarmowy 112

 INFOLINIA NFZ w sprawie koronawirusa – 800 190 590

 

  UNIKAJ KONTAKTU Z INNYMI OSOBAMI ABY NIE DOSZŁO DO ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ INFEKCJI!

  NIE ZGŁASZAJ SIĘ SAM DO PRZYCHODNI (chyba, że zostaniesz o to poproszony w ustalonym terminie)

ani  NIE UDAWAJ SIĘ DO SZPITALA bez wcześniejszego uzgodnienia gdzie masz się zgłosić i czy jest to potrzebne.

  

ZACHOWAJ HIGIENĘ

 Myj często ręce wodą z mydłem lub środkiem odkażającym na bazie alkoholu.     

 Unikaj dotykania rękami oczu, nosa i ust.

 Zasłaniaj usta i nos zgiętym ramieniem lub jednorazową chusteczką kiedy kaszlesz lub kichasz.

 Nie zbliżaj się do osób chorych.

 

Współpracujemy z

-----------------------------------------

Projekt: R. Tokarz / e-mail