Lekarz chorób dziecięcych– pediatra to specjalista, który obejmuje opieką medyczną dzieci i młodzież do 18 roku życia.
Jego rola nie ogranicza się tylko do leczenia dzieci chorych (rozpoznaniu i leczeniu choroby), ale  również na profilaktyce, ocenie i rozpoznawaniu zaburzeń rozwojowych oraz rozwoju psychomotorycznego dzieci. 
Pediatra podczas wizyty opiekunów z noworodkiem szczegółowo informuje jak właściwie pielęgnować, karmić i opiekować się niemowlęciem.
Jest otwarty dla rodziców na ich wątpliwości w zakresie opieki na maluchem. Mówi o ważności terminowo wykonywanych obowiązkowych szczepieniach ochronnych.
Zachęca również do wykonywania szczepień zalecanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Opieka lekarza chorób dziecięcych obejmuje także wizyty patronażowe u dzieci nowonarodzonych, kwalifikacje do szczepień ochronnych, przeprowadzanie bilansów zdrowia dzieci i młodzieży oraz kierowanie na konsultacje do lekarzy specjalistów.
Z uwagi na dziedzinę specjalizacji, pediatra musi mieć szczególnie ciepłe podejście do swoich małych Pacjentów.

Współpracujemy z

-----------------------------------------

Projekt: eRTe ®